Mission

Mission

Den internationella missionen har alltid varit en viktig del av Immanuelskyrkan. Tillsammans med andra kristna visar vi i ord och handling Guds kärlek för vår omgivning både nära och långt bort.

Immanuelskyrkan samarbetar med församlingar och organisationer som känner det lokala samhället där arbetet bedrivs. Vår ambition är långsiktigt engagemang, men vi stödjer även kortsiktiga insatser för att bidra till att exempelvis ge människor mat i samband med svältkatastrof. Hela människans behov ska mötas genom såväl sociala som evangeliska insatser.

  • Be för våra samarbetsorganisationer och derisa arbete.
  • Ge direkt till Immanuelskyrkans mission. Sätt in din gåva på bankgiro och märk den med ”Internationell mission”.
  • Följ med på en resa och upplev mission. Som församlilng reser vi til de arbeten som vi stödjer för att upprätthålla kontakt och relationer.
    Maila till:mission@immanuel.nu så får du mer information.

Just earth – Kenya

Projektet driver 3-åriga lantbruksskolor. I varje skola deltar 35 lantbrukare från trakten. Deltagarna får ekonomiskt stöd under utbildningen, med målet att de efter utbildningens slut ska vara helt.

222 Ministries – Iran

222 arbetar även för att genom bland annat TV och internet kunna nå ut med det kristna budskapet och hjälper människor som kommit till tro genom detta arbete att komma i kontakt med persisktalande församlingar i sitt eget land.

EFI fadder – Rumänien

Genom Elim Fellowship International (EFI Fadder) stödjer vi ett arbete i staden Marghita i Rumänien där målet är att hjälpa övergivna barn till en framtid.